Lekker Landschap op Utopia Eiland

Drinkbouillon haag 

De aanplant bestond uit een centrale haag met oogstbare heesters, met aan de voet kruidachtigen wilde planten. De kruidachtigen kunnen worden geoogst en gedroogd en worden samengesteld tot een drinkbouillon met toegevoegd zout en rijstmeel. Een 'Cup-a-soup' grotendeels van eigen bodem.

De heesters kunnen bovendien geoogst worden voor hun fruit of blad.  Wij kozen hier voor grootvruchtige variëteiten.

Foto's stichting Weerwoud

De strook kruidachtigen kun je net zo breed maken als je ruimte hebt. Op de Utopia Eiland laten we een strook van 50 cm breed (rechts) en 1,5 meter breed  (links) zien. De gewassen zijn aangeplant in de verhouding die nodig is voor de drinkbouillon. 

Hieronder zie je de opbouw van de wilde kruidenstrook van de drinkbouillonhaag op het agroforestry perceel. In werkelijkheid is de strook in verhouding veel langer. Als je op het pad bij de haag staat, sta je aan de onderkant van de tekening.

Bekijken

Visie en partners